นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 18:30 - 00:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.พังงา