นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทรพังงา อ.เมืองพังงา
2 10:00 - 00:00 ประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางใกล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 15:30 - 00:00 ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 8/2561
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา