นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จฯ อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานตรวจเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านชาวไทยใหม่ ม.8 ต.ท้ายเหมือง จ.พังงา
3 10:00 - 00:00 ประชุมหารือข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางใกล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 15:30 - 00:00 ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
5 17:00 - 00:00 งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณถ้ำรถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพังงา