นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
รายละเอียด : ชุดปกติขาว
สถานที่ : พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด(โต๊ะข่าว)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา