นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดพังงา กิจกรรมอบรมดำน้ำสากล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ กระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 แถลงข่าวงาน "ย้อนยุค เสน่ห์กราภูงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงภาพยนตร์ 3 เมเจอร์ ซินีแพล็กซ์ พังงา (ห้างสรรสินค้าบิ๊กซี อ.เมือง จ.พังงา
3 10:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติและแข่งขันกีฬาเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี สวท.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สวท.พังงา
4 11:00 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาการใช้ประโยชน์สนามศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล)
5 11:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพังงา (พ.ศ. 2561 - 2565)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเต่าทอง โรงแรมบ่อแสน วิลล่า อ.ทับปุด จ.พังงา
6 11:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดกิจกรมบุฟเฟต์ผลไม้ ครั้งที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ กรีนการ์เด้น 31/19 ม.2 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
7 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมประมงจังหวัดพังงา
8 17:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเครือข่ายฯ และงานเลี้ยงสังสรรค์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามกระโสมสุระกุลชอคเกอร์ ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา