นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดการประชุมสัมมนาผลการศึกษาโครงการ"การติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปันหยี โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการประชุมการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 10:00 - 00:00 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตาม พรบ.โรงแรม พ.ศ.2547
รายละเอียด : โรงแรม 1 แห่งพื้นที่ อ.กะปง
สถานที่ : โรงแรมบ้านเหมาะรีสอร์ท ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา
4 17:00 - 00:00 เข้าร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี สวท.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนามกระโสมสุระกุลฯ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา