นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติการเพิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดพังงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา