นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุม ก.อบต.จ.พังงา ครั้งที่ 7/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ อบจ.พังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เดือนกรกฎาคม 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนบ้านบางหว้า หมู่ที่ 9 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา