นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมเล็ก) อ.เมืองฯ จ.พังงา