นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 7/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:00 - 00:00 ประธานเปิดโครงการอบรมระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
3 14:30 - 00:00 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดคมนียเขต ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา