นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพราราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 - เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 07:40 - 00:00 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว - เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก คลองพังงา บริเวณศูนย์ราชการจังหว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ คลองพังงา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 - เครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
4 08:15 - 00:00 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
5 10:00 - 00:00 ร่วมปลูกต้นไม้บน "ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ตามโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 -
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ถนนบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ระยะทาง 2 กิโลเมตร อ.เมืองพังงา จ.พังงา
6 18:15 - 00:00 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา