นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ร่วมปลูกต้นไม้บน "ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ตามโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ถนนบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ระยะทาง 2 กิโลเมตร อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 06:30 - 00:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 08:15 - 00:00 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
4 18:15 - 00:00 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา