นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายละเอียด : ชุดปกติขาว
สถานที่ : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 07:40 - 00:00 ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รายละเอียด : -ชุดปกติขาว สวมหมวก
สถานที่ : บริเวณคลองพังงา ด้านข้างศูนย์ราชการฯ
3 08:15 - 00:00 ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ
รายละเอียด : -ชุดปกติขาว
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 08:30 - 00:00 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รายละเอียด : -ชุดปกติขาว
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
5 10:00 - 00:00 ร่วมพิธีปลูกต้นไม้บนถนนเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
รายละเอียด : -ชุดจิตอาสา
สถานที่ : ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณศูนย์ราชการฯ อ.เมืองฯ จ.พังงา
6 18:00 - 00:00 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รายละเอียด : -ชุดปกติขาว
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา