นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 - ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บน "ถนนเฉลิมพระเกียรติ"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (นายชาญศักดิ์ ถวิล) ชั้น 2 สาลากลางจังหวัดพังงา