นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อ.เมืองฯ จ.พังงา