นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา