นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หลาดลองแล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา