นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 พบปะพูดคุยและมอบนโยบายกับเด็กนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมเขาทอย วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2 อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
3 11:00 - 00:00 ประธานเปิดโครงการปฎิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน อบรมสัมมนาพัมนาสัมพันธ์ (ตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน) กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จงพังงา