นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 3
2 13:30 - 00:00 ผู้แทนบริษัท เอสซีจีฯ ขอพบเพื่อนำเสนอโครงการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา