นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 19:00 - 00:00 ประธานนิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณเวทีกลางงานเกษตรแฟร์ฯ หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อ.เมืองพังงา จ.พังงา