นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 18:30 - 00:00 พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 6 ปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณเวทีกลางงานเกษตรแฟร์ หน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า)