นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 18:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 6 ปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณเวทีกลางงานเกษตรแพร์ หน้าศาลากลางหลักเก่า อ.เมืองพังงา จ.พังงา