นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการแบบบูรณาการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้บริหาร
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ภูเก็ต พันวา บีช จ.ภูเก็ต
2 13:00 - 00:00 ร่วมพิธีตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx 2019) กรณีภัยจากคลื่นสึนามิ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต