นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 6/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคัดเลือกเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตฯไปทัศนศึกษา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สก.สค.จ.พังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา