นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมหารือเรื่องตลาดสินค้าเกษตร
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 ร่วมพิธีตรวจเยี่ยมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (IDMEx2019)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต อ่าวมะขาม ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต
3 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่1/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด