นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) จ.พังงา ครั้งที่2/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีเข้าพรรษาจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 14:00 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง) อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 14:50 - 00:00 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรฯ (พอ.สว.จังหวัดพังงา)
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง NBT (เขารัง) จ.ภูเก็ต