นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562
รายละเอียด : - เครื่องแบบปกติขาว
สถานที่ : ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี