นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดงาน Sounthern EP/MEP Open House 2019
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา