นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2562
รายละเอียด : - ชุดโทนสีฟ้า
สถานที่ : สถานสงเคราะห์บ้านธารน้ำใจ ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา