นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ๊๊ณ บ้านเลขที่ 3/2 ม.2 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา