นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ และตรวจเยี่ยมสถานที่สอบคัดเลือกฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนสตรีพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา