นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ประธานในการเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ท่าเทียบเรือบ้านสามช่องเหนือ ม.9 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา