นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ท่าเทียบเรือบ้านสามช่องเหนือ ม.9 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 18:00 - 00:00 ประธานพิธีงานมงคลสมรส ระหว่าง นางสาวฐิติมา หุตะจูฑะ และ นายสุเมธ ไชยชนะ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ณ ห้องประชุมพุงช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา