นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายละเอียด : - เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราการจังหวัดพังงา
2 08:30 - 00:00 ประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายละเอียด : - เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราการจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 ประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รายละเอียด : - ชุดจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
สถานที่ : หนองน้ำสาธารณะโบราณสถานถ้ำซำ บ้านฝายท่า ม.2 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
4 19:00 - 00:00 ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
รายละเอียด : - เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราการจังหวัดพังงา