นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก)
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ -เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจั
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 10:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หนองน้ำสาธารณโบราณสถานถ้ำซำ บ้านฝ่ายท่า ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา
4 18:00 - 00:00 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา