นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 06:00 - 00:00 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รายละเอียด : ชุดปกติขาว
สถานที่ : หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รายละเอียด : ชุดปกติขาว
สถานที่ : อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 18:00 - 00:00 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
รายละเอียด : ชุดปกติขาว
สถานที่ : หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา