นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา และสนับสนุนการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562
รายละเอียด : - เครื่องแบบปกติขาว
สถานที่ : ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี