นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ปี 62
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา