นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 09:00 ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "รัก จัง...พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติและแจกโฉนดที่ดินในโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน "
รายละเอียด : - ผ้าไทยสีเหลือง
สถานที่ : หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา
3 13:00 - 00:00 รองประธานสถาบันจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการพิเศษ (นายดำรง รัตนพาณิช) และคณะเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการชุมชนบ้านน้ำใส
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฎิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
4 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมโรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา