นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 -ลา-
รายละเอียด : -
สถานที่ : -