นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำผุร้อนพังงาสู่การเป็นผู้ประกอบกิจการน้ำแร่ที่มีมาตรฐานระดับสากล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา