นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอเกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา