นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พันปีหลวง ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชัั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา (ห้องอินทรักษ์)