นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประธานการประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด (เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟยามเช้าและมอบนโยบาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเทศบาล จากปลัดเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา (ก.ท.จ.พังงา)แทนตำแหน่งว่่าง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา