นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงาแทนตำแหน่งที่ว่าง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่3/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.ธนารักษ์พื้นที่พังงา