นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด "ศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือท่าด่าน"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุตำรวจท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา
2 11:30 - 00:00 ประธานเปิดการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมอันดามัน โรงแรมเดอะ ลีฟ ออน เดอะ แซนด์ บาย กะตะธานี ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 8/2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องใหญ่)