นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนป่ั่น นวัตวิถีพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 09:39 - 00:00 เคลื่อนศพคุณแม่กัลยา ไตรรัตน์ อายุ 83 ปี
รายละเอียด : --
สถานที่ : ณ เมรุชั่วคราว ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 12:30 - 00:00 พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวรดิตถ์คณาภิบาล (เจียม ฉนฺทชาโต)
รายละเอียด : -
สถานที่ : เมรุชั่วคราววัดศรีรัตนราม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
4 19:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรงาน "มหกรรมสินค้าทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP" ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า (หลังเก่า) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
5 19:30 - 00:00 แสดงพระธรรมเทศนา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บ้านเลขที่ 1/3 ม.3 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
6 20:00 - 00:00 สวดพระอภิธรรมศพคุณแม่กัลยา ไตรรัตน์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บ้านเลขที่ 1/3 ม.3 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา