นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "ประชารัฐชวนป่ั่น นวัตวิถีพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ท่าเรือบ้านสามข่องเหนือ หมู่ที่ 9 ต.กะไหล อ.ตะกั่ว
2 09:39 - 00:00 เคลื่อนศพคุณแม่กัลยา ไตรรัตน์ อายุ 83 ปี
รายละเอียด : --
สถานที่ : ณ เมรุชั่วคราว ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
3 19:30 - 00:00 แสดงพระธรรมเทศนา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บ้านเลขที่ 1/3 ม.3 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
4 20:00 - 00:00 สวดพระอภิธรรมศพคุณแม่กัลยา ไตรรัตน์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บ้านเลขที่ 1/3 ม.3 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา