นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ประชารัฐชวนปั่น นวัตวิถีพังงา
รายละเอียด : -เริ่มปั่น ณ ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา
2 12:30 - 00:00 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูวรดิตถ์คณาภิบาล
รายละเอียด : -ชุดปกติขาว แขนทุกข์
สถานที่ : วัดศรีรัตนาราม ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา