นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ตรวจสอบกลั่นกรองการขออนุญาตซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
รายละเอียด : -
สถานที่ : คลังเก็บวัตถุระเบิด หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการศอ.ปส.จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา