นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 16:30 ประธานตรวจสถานที่ตั้งโครงการฯ และประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นฯ
รายละเอียด : -เวลา 11.00 น.ตรวจที่ตั้งโครงการฯ -เวลา 13.00 น.ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ
สถานที่ : สถานที่ตั้งโครงการฯ หมู่ที่ 3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า และห้องประชุม สนง.เทศบาลตำบลคึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา