นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562
ที่ เวลา รายการ
1 19:45 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่ง เขาช้างไนท์ รัน 2019 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายละเอียด : -
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา (ที่นี่พังงา)